Vårt arbetssätt

Vi utför allt praktiskt vid montering av fjärrvärmeledningar utom själva grävningen och igenfyllningen. Ge oss ett öppet dike och vi fixar ledningen. Rent konkret går det till så att vi får ritningar från beställaren. Vi tittar på ritningarna tillsammans och ändrar vid behov. Sedan sköter vi beställning av rör och annat material varpå vi monterar vi hela ledningen på plats där vi svetsar samman och isolerar ledningarna.

Vår relativt lilla organisation gör oss flexibla och smidiga. Vi kan snabbt komma med förslag på bättre och smartare lösningar under projektets gång. En tydlig och kontinuerlig kommunikation med såväl beställare som slutkonsumenter är a och o för ett lyckat projekt.

Vi har alla nödvändiga certifikat och auktorisationer och alla medarbetare är utbildade på sina områden. Men vårt engagemang gentemot kunder och konsumenter sträcker sig utöver föreskrifter och standarder. Alla kunders behov är unika och vi vet av erfarenhet att det kan krävas stor flexibilitet om jobbet ska bli så väl utfört som möjligt.

Certifiering

Vi är medlemmar i branschföreningen Energiföretagen Sverige AB och genom detta är vi certifierade och auktoriserade enligt branschens alla hårda regler för fjärrvärmebyggnation. Se energiforetagen.se.

De ekonomitjänster vi erbjuder utförs av redovisningskonsult.