Fjärrvärmebyggnation för kommuner, energibolag och byggföretag

VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi utför rörentreprenad i alla storlekar, från mindre projekt till totalentreprenader. Vi arbetar gentemot kommuner, energibolag och byggföretag. Kontakta oss för mer information om respektive område.

KULVERT

Montage av fjärrvärmerör.

MANTELRÖRSKARVNING

FJÄRRVÄRMECENTRALER

LARM

EKONOMI - & REDOVISNINGSTJÄNSTER

Det här är Tyllingstrands

Vi är ett fjärrvärmeföretag med säte i Falun som arbetar med fjärrvärmebyggnation åt kommuner, energibolag, byggföretag och andra beställare. Vi utför rörläggning, svetsning och isolering av fjärrvärmeledningar samt bygger fjärrvärmecentraler åt både stora och små fastigheter. Utöver detta utför vi ekonomi- och redovisningstjänster.

Våra kunder finns framförallt i Dalarna med omnejd, men vi har även kunder andra delar av Sverige. Vi är i dag runt tolv anställda, framförallt svetsare och isolertekniker. Utöver detta anlitar vi även underentreprenörer vid behov.

Vi är en finansiellt och kvalitetsmässigt stark och trygg firma med goda anställningsförhållanden och naturligtvis har vi kollektivavtal. Vår målsättning är att leverera hundra procent kvalitet med ett stort engagemang och lyhördhet för såväl kunders som för slutkonsumenters önskemål. Varje ny kund ska vara en framtida referens!

Utöver fjärrvärme har Tyllingstrands ytterligare ett ben i sin verksamhet. Sedan 2010 är vi även en redovisningsbyrå som utför ekonomi- och redovisningstjänster åt små och medelstora företag, föreningar eller organisationer.