VÅRA MÅL & VÄRDERINGAR

TILLVÄXT

Vår tillväxt har skett organiskt utan behov av banklån bortsett från de lån vi tog inför byggnationen av vår egen industrifastighet. Vi tror på företag som växer med egna medel. Det skapar självförtroende och stabilitet inför framtiden. Vi arbetar med genomtänkta investeringar och noggrann planering i allt vi gör. Företaget har växt på ett tryggt och stabilt sätt. Strävan efter kloka ekonomiska beslut, hållbarhet gäller inte bara ur miljösynpunkt utan vi ser alltid till att vi har en frisk ekonomi. Vi vill öka kapaciteten, personalstyrkan och projekten på ett sätt som är sunt för alla. Som alltid kommer trygghet/säkerheten i första ledet hos Tyllingstrands.    

FÖRVÄNTNINGAR & KOMPETENS

Vi strävar alltid mot att möta upp våra kunders förväntningar på bästa sätt och gärna överträffa dem. Anställda som mår bra och trivs med sina arbetsuppgifter är ytterligare en förutsättning för ett framgångsrikt och långsiktigt företagande. Vi är mån om att våra medarbetare ska trivas och ha schyssta villkor. Naturligtvis omfattas vi också av kollektivavtal.

NÖJDA KUNDER

Den bästa marknadsföringen är en nöjd kund. De arbeten vi lämnar över ska vi vara stolta över och våra kunder vara hundra procent nöjda med.

MILJÖ & HÅLLBARHET

Att ha miljö och hållbarhetstänket med i allt vi gör är en självklarhet för oss. Vi försöker alltid hitta de mest innovativa, effektiva och bästa lösningarna för våra projekt och kunder.

Ett företags som arbetar med fjärrvärme är per definition ett miljövänligt företag. Fjärrvärme är ett energieffektivt uppvärmningssätt som ofta tar vara på spillvärme som annars hade gått förlorad. Utöver detta är vi mycket måna om att vår verksamhet ska vara miljövänlig.

Den industribyggnad vi har byggt i egen regi är ett så kallat passivhus och därmed extremt miljövänlig. Vi har som policy att vara sparsam med bilresor och samåker som grundregel till arbetsplatserna då det är möjligt och vi har noggrant inarbetade rutiner för avfallshantering och skrotning av material.

Våra beställare och uppdragsgivare har i regel mycket noggranna miljöplaner att följa och i övrig har vi ett eget miljöplanearbete som utgår från den standard som fastställs enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

”En trygg och stark firma som vilar på stabil grund, både ekonomiskt och personalmässigt – det är en målsättning som har drivit oss och som vi också har uppnått. Nu arbetar vi hårt för att upprätthålla den.”

Hans Danielsson

VD

PRISER OCH UTMÄRKELSER

  • Almi Tillväxtligan, 2013. En lista med de tio mest snabbväxande företagen i länet.
  • Di Gasell, 2014 och 2015. Priset utses av Dagens Industri och ges till Sveriges snabbast växande företag.
  • Årets Superföretag, 2015. Veckans affärer och Bisnode granskar samtliga Sveriges aktiebolag och utser vinnare baserat på tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.