MER OM FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme hushåller med jordens sinande resurser genom att ta tillvara det som annars går till spillo. Det är också en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Tack vare fjärrvärmen är luften renare och utsläppen betydligt lägren än för bara 30 år sedan då mycket fossila bränslen användes.

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva. I produktionen används exempelvis rester från närproducerad skog. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid avfallsförbränning och från överskottsvärme från lokala industrier.

Tänkvärt för kunder som funderar på att konvertera till fjärrvärme

Fjärrvärme är enkelt, bekvämt och krånglar sällan. Tekniken är lättskött och driftsäkerheten är hög. Installationen kostar inte mer än något annat uppvärmningsalternativ. Samtidigt kräver fjärrvärmen minimalt med underhåll, service och reparationer.