Inkoppling DN 300 – Avesta

Reinvestering fjärrvärme vid Outokumpu, Berganäsgatan. Kund: Värmevärden AB.