Flytt av ledning – Borlänge Rv 70

När en ny vägsträcka vid infarten till Borlänge anlades vid Rv 70, arbetade vi med projektet att flytta en ledning. Arbetet ufördes under 2017 och kunden var Borlänge Energi AB/Svevia AB.