Fjärrvärme – Krylbo

Reinvestering Parkgatan, Krylbo. Arbetet utfördes under 2017. Kund: Värmevärden AB.