Fjärrvärmeledning mellan Falun-Borlänge

Projektet utfördes under 2013-2014. Kund: Falu Energi & Vatten AB.