Reinvestering – Årby

Reinvestering sekundärvärmesystem. Projektet avslutades i september 2017. Kund: Borlänge Energi AB.