Reinvestering – Sandviken

Reinvestering Järbovägen. Arbetet utfördes under 2015. Kund: Sandviken Energi AB.